Om Sound of Happiness

Soh-Lyngdal-og-Farsund.-Liggende-f.pgVi er en glad gjeng! Her representert ved Sound of Happiness Lyngdal og Farsund.

 

kilden_soh-fvn_leder
Lederartikkel i Fædrelandsvennen september 2013.

Sound of Happiness ble etablert i Kristiansand i 1988 med 5 medlemmer. I 2013 feiret vi 25 år og elevtallet har steget til nærmere 100 som ukentlig får musikkundervisning, med lokalforeninger i Lyngdal og Farsund. Vi har til sammen 13 band og kor med noe for alle!

Aktørene i Sound of Happiness er blitt viktige ambassadører for hva utviklingshemmede har av ressurser og kan bidra med i fellesskapet, når bare forholdene legges til rette.

I tillegg til øving, konserter, turer og fint sosialt samvær trekkes våre instruktører og andre inn som kompetansepersoner i undervisningen, på seminarer og konferanser – og i spesielle situasjoner deltar våre folk også for enkeltpersoner i forhold til familie, boliger, støtteapparat m.m.

Vi har lagt stor vekt på å etablere gode rutiner og ta godt vare på våre elever. Tilbakemeldingene fra brukerne, familiene og boligene er svært oppløftende. Våre nabokommuner har også begynt å ta kontakt, og målsettingen er å ha et regionalt nedslagsfelt for virksomheten.

Historien
Sound of Happiness ble etablert i 1988 som et orkester for psykisk utviklingshemmede, i begynnelsen med 5 medlemmer. Senere utviklet dette seg til de to bandene Roaders og Riders som i dag har tilsammen 12 medlemmer. Det er bygd opp et godt, trygt og inspirerende miljø for utviklingshemmede og støttespillere. Fra midten av 1990-tallet har vi derfor vurdert forskjellige tiltak for å bedre aktivitetstilbudet for utviklingshemmede i regionen, med vekt på musikk.
I 1998 ble Sound of Happiness Kompetansesenter etablert som en privat stiftelse med hovedfokus på musikkundervisning for utviklingshemmede.